Haberler

EMC ve VFD Kavramlarının Özellikleri

06/06/2024

EMC Uyumluluğu (Electromagnetic Compatibility), elektronik sistemlerin elektromanyetik ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışmasını amaçlar ve bunu sağlayacak kabloların kendine has tasarım ve test yöntemleri vardır.

Elektromanyetik parazitler, elektronik sistemlerin hatalı çalışmasına veya arızalanmasına neden olabileceği için EMC önlemleri, sistemlerin güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini artırır.

Kablolar elektronik sistemlerde veri ve güç iletimi için kullanılırken, aynı zamanda, elektromanyetik parazitlerin taşınması ve yayılmasına da sebep olabilirler. Ancak iyi bir ekranlama ile tasarlanan kablolar elektromanyetik parazitlere karşı direnç ve dayanıklılık sağlayacaktır. 

Birçok ülke yasa ve yönetmeliklerle EMC gerekliliklerini belirlemiştir. Dolayısıyla bu ülkelerdeki satış ve dağıtım için ürünlerin EMC standartlarına uygunluğu bir zorunluluk haline gelmiştir.

EMC özelliğine ihtiyaç duyulan hassas uygulama ve cihazlarda, EMC korumasına sahip kablolar tercih edilmelidir.

VFD (Variable Frequency Drive), motor hızını değiştirmek için kullanılan elektronik bir cihazdır. Özellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılan motorların, besleme frekansını değiştirerek hızını kontrol etmek için kullanılır. Bu sayede enerji verimliliği sağlanırken, ekipman daha hassas bir şekilde kontrol edilebilir.  

VFD' ler ayrıca sistemin yüksek akım çekmesini önleyerek motor ve elektronik tesisatlarına aşırı akım yüklenmesini engeller. 

VFD sisteminde çalışırken, yüksek voltaj dalgalanmalarına dayanabilecek VFD kablo kullanılması gerekmektedir. VFD olmayan kabloların kullanılması, yalıtımın bozulmasına ve kablo arızasına neden olabilir.  

Kısacası, EMC, elektromanyetik radyasyonun kontrol edilmesi ve elektromanyetik uyumluluğun sağlanması ile ilgili olurken, VFD, elektrik motorlarının hızının kontrol edilmesi için kullanılan bir cihazdır. İkisi farklı amaçlara hizmet etse de endüstriyel ve elektronik sistemlerde genellikle birlikte kullanılırlar.

EMC gereksinimlerine uymak, VFD ve diğer elektrikli cihazların elektromanyetik uyumluluğunu sağlamak için önemlidir. Bu özelliklere sahip cihazların kablolamaları benzese de, kullanım alanlarına göre çalışma gerilimleri, damar sayıları ve büküm şekilleri değişiklik göstermektedir. 

Uygulamalarınız için kablo seçimi yaparken EMC ihtiyacı ya da VFD motorları için kullanımına göre  kablo tercih edebilirsiniz.

 

Yazan: Merve ÇELEBİ

2M KABLO Ar-Ge Uzmanı