2M KABLO olarak SORUMLULUĞUMUZ VAR.

Dünyamız bizim içi çok değerli.

İnsanın doğal kaynakları tüketme hızı, doğanın kendini yenileme hızının %50 üzerine geçmiş durumda. Ekolojik ayak izi ölçümlemelerine göre, dünyadaki herkes Türkiye'de yaşayan biri kadar tüketse 2 gezegene ihtiyacımız olacak  (WWF verilerine göre).

Çevre kirliliğinin her geçen gün egemen olduğu günümüzde daha duyarlı olmak yönünde sorumluluğumuz var.

Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için, üretimimiz esnasında gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda çaba harcıyoruz.

Amacımız; 

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek kuşaklara aktarılması,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,  
 • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
 • Zorunlu faaliyetlerimiz sırasında tükettiğimiz elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynaklarımızın daha az tüketimleri için gereken önlemlerin alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım olanaklarının uygulanmaya çalışılması,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılmasıdır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamında tüm iş yapış süreçlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek, zayıf akım kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Yaklaşımımız…

 • Üretim artarken çevresel ayak izimizi minimuma indirmek.
 • İşimizi büyütürken ülkemizde istihdama katkıda bulunmak.
 • Gençlere eğitimine katkıda bulunmak.

Atık Yönetimini Önemsiyoruz.

2M KABLO ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMI

2M KABLO Çevre Yönetim Programı kapsamında;

Tehlikeli atıkların yasaların öngördüğü biçimde bertarafı ve tehlikeli atık oluşumunu azaltmak için; Atık yağları analiz ediyor ve lisanslı firmalara göndererek ilgili yasa uyarınca bertarafını sağlıyoruz.

1)      Kullanılmış, yağ bulaşmış bezleri ve iş güvenliği ekipmanlarını (kulaklık, gözlük, eldiven v.s.)  topluyoruz.

2)      Ambalaj atıklarını tekrar kullanım için geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz.

3)      Kablo, bakır ve PVC atıklarını tekrar kullanım için geri dönüşüm tesislerine gönderiyoruz.

4)      Atık pilleri / aküleri topluyor ve lisanslı bertaraf firmalarına veriyoruz.

5)      Atık floresan ve ampüllerin toplanması ve bertarafını sağlıyoruz.

6)      Atık elektronik parçaların (kablo ve diğer elektrik /elektronik aksamlar) toplanması ve bertarafını sağlıyoruz.

7)      Atık yönetim planı ve atık beyan formu hazırlıyoruz.

8)      Çevre bilgilendirme eğitimleri ve tehlikeli atıklarla ilgili eğitimler veriyoruz.

Hava kirliliği oluşumunu engellemek için;

1)      Bacaların ve diğer gaz üreticilerinin emisyon ve imisyon ölçümlerini yapıyoruz.

2)      Emisyon konulu çevre izin belgesine sahibiz.

Enerji ve su tüketimini azaltmak için;

1)      Yıllık kullanılan malzeme miktarı / enerji miktarı oranını izliyoruz.

2)      Her yıl enerji ve su tüketimini azaltıcı faaliyetler için hedefler belirliyoruz.

3)      Su kirliliği kontrol yönetmeliğine uyumluyuz.

Çevre denetim yönetmeliğine tam uyum sağlıyoruz.

Bu yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi / çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.

Acil durumlara hazırlıklıyız. 

1.           Acil durumlarda çevreye olan etkiyi en aza indirmek amacıyla yangın tatbikatı yapıyoruz.

2.           Sel, deprem, kimyasal dökülme, sızma durumlarına hazırlıklı olmak için eğitim çalışmaları yapıyoruz.

Çevreye Özen Gösteriyoruz…  

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  

Silikon üretimde kullanılan kimyasalların ambalajı (tehlikeli atık olanlar HDPE, IBC konteyner, çuval) toprak ve su kirliliğine yol açabilme hususu açısından yüksek önem derecesinde değerlendirilip tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği, tehlikeli kimyasallar yönetmeliği gereği her sevkiyatta ulusal atık taşıma formları, tehlikeli atık beyan formu ve atık yönetim planına kayıt ile geri kazanım, T.C. Ç.O.B. lisanslı kuruluş tarafından bertaraf ediliyor

Ofislerde ve bölümlerde kağıt tüketimi ve atık kağıt / karton ambalaj malzemesi ortalama tahmini yılda 47.970 kg. katı atıkların kontrolü  yönetmeliği geri dönüşüm, T.C. Ç.O.B. lisanslı kuruluş tarafından  toplanıyor.

Atık pil ve aküler yüksek önem derecesinde değerlendirilerek atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği gereği geri kazanım, akü / pil - T.C. Ç.Ş. B. lisanslı kuruluş veya pil TAP ile gerçekleştiriliyor.

Bakış Açımız Çok Yönlü Duyarlılık…  

 • Tüketimlerimiz mercek altında
 • Süreçlerimizi basılı materyallerden online mecralara taşıyoruz.
 • Şehirlerarası katılımlı toplantıları mümkünse internet ortamından gerçekleştirerek karbon ayak izimizi azaltıyoruz.
 • Can güvenliği açısından yandığında zehirli gazlar oluşturmayan plastik malzemelerin kullanımının kablo seçiminde ne kadar önemli olduğunu anlatmak üzere başta üniversiteler olmak üzere meslek odaları ve sektörde karar verici teknik kişiler düzeyinde bilgilendirici seminerler düzenliyoruz.
 • Fabrika teknik gezilerimizle profesyonelleri ve öğrencileri kablo üretim sürecinin yanı sıra kablolara uygulanan testler ve bu testlerin gerekliliği konusunda bilinçli kablo tüketicileri oluşturmayı hedefliyoruz.
 • Sürekli gelişime inanıyoruz. Çalışanlarımıza öngörülerini zenginleştirici ve geliştirici düzenli eğitimler veriyoruz.

Düzenli eğitimler veriyoruz…  

1. Çevre bilgilendirme eğitimleri;

- Çevre bilinci eğitimi
- Atık yönetimi eğitimi
- Çevre mevzuatı bilinçlendirme eğitimi
- Çevre etki boyut değerlendirmesi
- Çevresel yasal şartların işletmelerde uygulanma yöntemleri
- Çevresel kazaların araştırılması
- Önleme ve müdahale yöntemleri
- Çevresel acil durum yönetimi
- Şantiyelerde çevre uygulamaları eğitimi
- İşletmelerde çevre uygulamaları eğitimi
- Atık yağların kontrolü eğitimi
- Katı atıkların kontrolü eğitimi
- Atık pil ve akümülatörün kontrolü eğitimi
- Tıbbi atıkların kontrolü eğitimi
- Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü eğitimi
- Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü eğitimi
- Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü eğitimi
- Su kirliliğinin kontrolü eğitimi
- Ambalaj atıklarının kontrolü eğitimi
- Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi eğitimi    
 
2. ISO 14001 Çevre yönetim sistemi standart eğitimleri;

- Çevresel yönetim sistemi temel bilgilendirme eğitimi 
- Çevre yönetim sistemi iç tetkikçi eğitimi 
- Çevre yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi

Güvenlik için sorumluluğumuz var!

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Belirlenmiş  yürüme  yolları  

Kimyasallara  karşı  maske

Gürültüye  karşı  kulaklık

Gürültü – hava – toz  ölçümleri

Plastikhane’de  tek  kullanımlık  giysi

Sadece işçi değil, ürün ve malzeme güvenliği

Fabrikamızda düzenlediğimiz teknik geziler öncesi bilgilendirici güvenlik formu ve  üretim sahasında uyulması gereken kuralları içeren sunum ile bilgilendirme yapılıyor.

Çevre için sorumluluğumuz var.

ISO 14001  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

- Çevreye  herhangi bir atık bırakmıyoruz.

- Geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri Çevre Bakanlığından onaylı kuruluşlarca yapılmaktadır.

- Lisanslı taşıma araçları kullanılmaktadır.

- Ulusal atık taşıma formları kullanılmaktadır.

- Atık yağlar yakıt olarak kullanılmaktadır.

- Düzenli baca gazları ölçülmektedir.

- Personel çevre ile ilgili eğitilmektedir.

- Çalışanlarımızın kendi evsel atıklarını değerlendirmeleri konusuna rehberlik edilmektedir.

Copyright © 1993 - 2mkablo.com Tüm Hakları Saklıdır Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Powered By 4FLYY