Satınalma Süreci

2M KABLO; ürün kalitesinin sürekliliği ve büyüme stratejisinde; tedarikçileri ile birlikte karşılıklı güvene dayalı iyi ilişkiler kuran satınalma sürecinin öneminin bilincindedir. Tedarikçileri ile kurduğu ticari ilişkilerinde çalışma koşulları ve bu koşulların sürekliliğinin sağlanması 2M KABLO vizyonunun önemli bir parçasını teşkil etmektedir.

Aday – Aktif ve Onaylı Tedarikçi

İlk defa alım yapılmasına karar verilen tedarikçiler Aday Tedarikçi olarak tanımlanır. Performans puanı uygun bulunanlar Aktif Tedarikçi statüsüne alınırlar. Seri sipariş aşamasına gelen ve tedarikçi değerlendirme ölçütlerine göre alım yapılmasında uygunsuzluk bulunmayanlar ise Onaylı Tedarikçi olarak kabul edilip satın alma sözleşmesi imzalanır.

2M KABLO; tedarikçilerinin satın alma sözleşmelerinin yanı sıra kalite yönetim sistemi ve iş etiği konularındaki gereksinimleri karşılamalarını bekler.

Satın alma sözleşmesi ile karşılıklı çalışma koşulları tanımlanır ve aksi durumda alınacak önlem ve tedbirler belirlenir.

2M KABLO; giderek bozulmakta olan çevremize karşı duyarlı yaklaşım sergilemektedir. Tüm ürünlerinin var olan yasal direktiflere uygunluğunu hayata geçirebilmek; ancak tedarikçilerinin de bu yönde yaklaşım sergilemeleri ile mümkün olacağını bilir. Tedarikçilerimizden sağladığımız üretimde kullanılan tüm hammaddelerin RoHS belgeleri mutlaka talep edilir.

2M KABLO; iş etiği kurallarının da tedarikçilerinde uygulanıyor olmasına dikkat eder.

Tedarikçilerimiz, "aday tedarikçisi" olmalarından itibaren hizmetlerine yönelik sürekli geri bildirim alırlar ve kurumsal kriterlerimizce hizmetlerin performansları dönemsel olarak ölçülüp kendilerine bildirilir. Yılda iki kez yapılan tedarikçi performans değerlendirme çalışması ile tedarikçiler "Kalite – Maliyet – Hizmet" ana başlıkları altında değerlendirilir.

 

Copyright © 1993 - 2mkablo.com Tüm Hakları Saklıdır Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Powered By 4FLYY