Haberler

12 Mayıs Perşembe günü Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tahir Karauğuz Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, lisans öğrencilerine  2M Kablo İş Geliştirme Mühendisi Sercan Çakaroğlu kablo eğitimi ve Ticari Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Emrah Kebabcı pazarlama ve iletişim eğitimi verdi. 

Sercan Çakaroğlu yoğun katılıma sahne olan eğitimde, kablo yapısı ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde öğrencilere anlattı. Kablo yapısını oluşturan süreçleri açıklarken iletken, izolasyon, ekranlama, zırhlama, bantlama, dış kılıf konularına değindi. 

Sunumunu kablo rumuzlarının oluşturulmasını anlatarak devam ettiren Sercan Çakaroğlu. Sunumunu sürdürürken Yrd. Doç. Dr. Saim Başkan ve öğrencileri ile sektörel konular hakkında konuştu. Öğrencilerle kablo rumuz örnekleri oluşturarak sunumunu noktalayan Sercan Çakaroğlu, kablo eğitimi boyunca sık sık kablonun kullanım alanlarına dair örnekler verdi ve kablo eğitimini öğrencilerden gelen sorulara detaylı cevaplar vererek tamamladı.Öğrencilerin merak ettiği soruları içtenlikle cevaplayan Çakaroğlu, öğrencilerin katılımcı ve öğrenmeye açık olmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Pazar ve pazarlama nedir, pazarlama evresi, pazarlama anlayışı, pazarlama yönetim süreci, pazarlama terimleri, arama motoru optimizasyonu (SEO) ve ücretli reklamlar, dijital medya nedir ve dijital pazarlama trendleri konularını katılımın yüksek olduğu pazarlama eğitiminde Ticari Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Emrah Kebabcı öğrencilere anlattı ve sunum esnasında öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Günümüzde dijital medyanın hedef kitleyi daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarını saptamak için en etkili mecra olduğunu belirten Emrah Kebabcı, bu mecrada müşterilerin duygu ve düşüncelerine uygun pazarlama iletişimi sürdürmenin önemini vurguladı. Hızlı hareket edip, yaratıcı olan, risk alan, yeni şeyler deneyen, başarısızlığa ve hızlı değişime hazırlıklı olan şirketlerin dijital pazarlamadan en yüksek faydayı sağlayacağına değindi. Ayrıca mobil pazarlama sayesinde hedef kitleye mobil kanallar üzerinden hızlıca erişilebildiğini, lokasyon ve zaman açısından istenilen şekilde ulaşılabildiğini belirtti ve mobil pazarlamayı etkin kullanmanın farklılaşan hedef kitleye, geleneksel kanallarla ulaşmaya çalışan markalar için yepyeni bir iletişim yöntemi olduğunu vurguladı.

Sunumlar öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Endüstri, inşaat, enerji, madencilik, jeotermal, ulaştırma (marin, demiryolları, karayolu tünelleri, havacılık), petrokimya vb. gibi sektörlerde kabloların kullanıldığını belirten İş Geliştirme Mühendisi Sercan Çakaroğlu, kablo malzemelerinin günlük hayatın farklı noktalarında sürekli karşımıza çıktığını örnekler ile açıkladı. Gerçekleştirilen seminerde Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine birçok sektörde satış mühendisliği pozisyonu gibi birçok pozisyonda kendilerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Emrah Kebabcı ve Sercan Çakaroğlu, öğrencilerin hayat boyu kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Koaksiyel kablolar, kontrol ve kumanda kabloları, enstrümantasyon kabloları, bilgi iletişim kabloları, BUS kablolar, Dahili Telefon ve Yangın Alarm Kabloları, Enerji ve Tesisat Kabloları, Gemi Yat kabloları, Yangına dayanıklı kablolar, Ses ve Görüntü Kablo vb. gibi kabloların üretimlerini gerçekleştirilen alçak gerilim kablo üreticisi 2M Kablo, kablo sektörünün ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik olarak sürekli çalışırken, üniversite ziyaretleri vasıtasıyla kablo sektörünün gelişimi için sürekli destek vermeye devam ediyor!

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Hakkında

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olarak kurulmuştur.

Bünyesinde yer alan bölümlerimizden Maden Mühendisliği Bölümü 22 akademik personel ile, Makina Mühendisliği Bölümü 25 akademik personel ile, Geomatik Mühendisliği Bölümü 22 akademik personel ile, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 19 akademik personel ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü 18 akademik personel ile, Çevre Mühendisliği Bölümü 18 akademik personel ile, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 7 akademik personel ile, Biyomedikal Mühendisliği 6 akademik personel ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 13 akademik personel ile Gıda Mühendisliği Bölümü 5 akademik personel ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, fakültemizde yer alan Mekatronik Mühendisliği Bölümünde 1, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 5, Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1 akademik personel bulunmaktadır.

Tarihçe

Üniversitemizin çekirdeğini oluşturan Fakültemiz, 1924 yılında açılan ve değişik ad, içerik ve bazı kopukluklarla 1961 yılına kadar ulaşan Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin devamı niteliğindedir.

Fakültenin asıl başlangıcını bu Teknik okulun 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine taşınması üzerine, aynı yıl “Zonguldak’da Maden, Makina, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri’ni içeren dört bölümlü bir Teknik Okul Açılması” nı sağlayan 165 sayılı yasa oluşturmuştur. Çıkarılan bu yasa uyarınca Teknik okulun inşaatına 1968 tarihinde başlanılmış ve inşaat faaliyetleri devam ederken, 1184 sayılı yasa ile Zonguldak Teknik Okulu, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne (DMMA)’ya dönüştürülmüştür.

Akademi, 1975 yılında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır.

Daha sonra, 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak DMMA’si “Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi” haline dönüştürülmüştür.

1990’lı yılların başında, 257800 m2’lik kampüs alanı üzerinde, 1144 m2 kapalı alanlı yönetim binası, 6300 m2 kapalı alanlı Makina; 4180 m2 kapalı alanlı Maden, 5500 m2 kapalı alanlı İnşaat, 5600 m2 kapalı alanlı Elektrik Mühendisliği Bölümleri, 3900 m2 kapalı alanlı Temel Bilimler Binaları, 2550 m2’lik Sosyal Tesis binalarından oluşan toplam 29174 m2’lik kapalı alanda Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretim sürdürülmüştür.

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olmuş ve sahip olduğu imkanlar, kurulan yeni Üniversitenin çekirdeğini ve altyapısını oluşturmuştur.

Zonguldak DMMA olarak açıldığı 1975 yılından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dönüştüğü 1992 yılına dek, sadece Makina ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yapıldığı Fakültemizde, 1994-1995 öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2001-2002 öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak Lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanılmıştır. 2006-2007 öğretim yılında Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans öğrencileri almaya başlamıştır. 2011-2012 öğretim yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne, 2013-2014 öğretim yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne ve 2014-15 öğretim yılında da Gıda Mühendisliği Bölümüne lisans öğrencileri alınmaya başlanılmıştır.

Fakültemizin kuruluş şemasında, yukarıda belirtilenlerden başka Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü de bulunmakta olup henüz aktif hale geçmemişlerdir.

Maden, Makina, Geomatik, Çevre, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde Doktora programı da vardır.

Copyright © 1993 - 2mkablo.com Tüm Hakları Saklıdır Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Powered By 4FLYY