Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için,üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve sürekli iyileştirmek doğrultusunda 2M Kablo olarak ;

  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
  • Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
  • Elektrik, yakıt ve su kaynaklarının tüketiminin azaltılması için tedbirler alınması ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanması,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılması,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, alçak gerilim kablo sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

GENEL MÜDÜR
MEHMET DERELİ

Copyright © 1993 - 2mkablo.com Tüm Hakları Saklıdır Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Powered By 4FLYY